Back to top

Waldemar Nocny o Wyspie Sobieszewskiej

Waldemar Nocny - ur. 22 czerwca 1951 na Wyspie Sobieszewskiej - pisarz, pedagog i urzędnik samorządowy. W latach 2002–2005 Wiceprezydent Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej. Z wykształcenia historyk i nauczyciel, który całe swoje życie poświęcił popularyzacji Wyspy Sobieszewskiej. Napisał wiele książek: powieści historycznych, monografii, przewodników i opracowań dotyczących Wyspy Sobieszewskiej. Autor kilkudziesięciu artykułów w prasie i internecie o historii Wyspy Sobieszewskiej. Założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej (najstarszej organizacji społecznej działającej na tym terenie). Gorący orędownik utworzenia nazwy "Wyspa Sobieszewska" dla dzielnicy Gdańska, którą wcześniej nazywano Sobieszewo. Jego działalność powieściopisarska przyczyniła się do zwrócenia uwagi władz Gdańska na Wyspę Sobieszewską, która przez wiele lat była zapomnianą częścią miasta. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu zrealizowano wiele inwestycji poprawiających życie mieszkańców wyspy. Waldemar Nocny mieszka obecnie w Świbnie, we wschodniej części Wyspy Sobieszewskiej.

Polecamy następujące książki Waldemara Nocnego - monografie Wyspy Sobieszewskiej - które naszym zdaniem są najbardziej interesujące.

1. Waldemar Nocny "Wyspa Sobieszewska", Mirex, Gdańsk 2000
W 2000 r. na rynku wydawniczym pojawiła się pierwsza monografia Wyspy Sobieszewskiej. Książka w 10 rozdziałach wyczerpująco i fachowo omawia dzieje wsi i osad znajdujących się na Wyspie, jej walory przyrodnicze, historie zmagań miejscowej ludności z burzliwą i kapryśną Wisłą, ukazuje najciekawsze zabytki architektoniczne, życie religijne jej mieszkańców, którzy do 1945 w przeważającej większości byli protestantami, zajęcia i źródła ich dochodów, sposoby spędzania wolnego czasu i najciekawsze pensjonaty, niektóre z tradycją sięgającą początków XX wieku. Ciekawie również prezentują się rozdziały dotyczące współczesności. Autor pokusił się o nakreślenie zwięzłych sylwetek sławnych i znanych ludzi kultury, gdańszczan, których los w jakikolwiek sposób związał z Wyspą Sobieszewską. Pośród nich znajdziemy pisarzy: Güntera Grassa, Stanisława Goszczurnego, Jacka Indelaka.

Książka zawiera też wiele ciekawostek, które uatrakcyjniają narrację autora. Przy opisach najrozmaitszych wydarzeń i miejsc autor posiłkuje się często relacjami naocznych świadków, z których najciekawsze są fragmenty ze wspomnień Wincentego Pola. (...) (Fragment recenzji Grażyny Pilarczyk)

Wydawca: Mirex S.C. w Gdańsku (wydawnictwo już nie istnieje)
Dostępność: Nakład wyczerpany. Sugerujemy poszukiwania książki na aukcjach internetowych i w antykwariatach.

2. Waldemar Nocny "Wyspa Sobieszewska" z cyklu Gdańskie Dzielnice, Polnord-Oskar, Gdańsk 2008
W 2008 r. na rynku wydawniczym pojawiła się druga, bardziej bogata i jak dotąd największa monografia Wyspy Sobieszewskiej. Książka podzielona została na 19 rozdziałów. Omówione w nich są dzieje tego obszaru, walory przyrodnicze, historia wielkiego dzieła inżynieryjnego, jakim było stworzenie nowego ujścia Wisły, losy poszczególnych miejscowości i osad znajdujących się między ramionami Przekopu Wisły, Martwą i Śmiałą Wisłą. Dużo miejsca poświęcono kulturze i jej twórcom mieszkającym na Wyspie Sobieszewskiej bądź zainspirowanym jej urodą czy oryginalnością, wyspa bowiem, szczególnie w ostatnich latach, budziła i budzi żywe zainteresowanie ludzi sztuki. Uzupełnienie rozdziałów stanowią trzy aneksy w skondensowany sposób prezentujące dodatkowe informacje o wyspie.

Wyspa Sobieszewska to ziemia czekająca na odkrycie, poznanie, w końcu na przyjaźń każdego, kto chociaż raz porzuci prywatny świat dla spotkania z rzadką przyrodą, morzem, rybacką architekturą. W pewnym stopniu książka ta próbuje sprostać temu oczekiwaniu. (...) (Fragment wstępu do książki).

Wydawca: Wydawnictwo Polnord-Oskar w Gdańsku (w 2011 r. wydawnictwo zmieniło nazwę na Wydawnictwo Oskar)
Dostępność: Nakład wyczerpany. Sugerujemy poszukiwania książki na aukcjach internetowych i w antykwariatach.

3. Waldemar Nocny "Trzecie Ujście Wisły", Bernardinum, Gdańsk 2013
Najobszerniejsza książka Waldemara Nocnego o Wyspie Sobieszewskiej, a dokładniej o ziemiach leżących po obu stronach Przekopu Wisły, na wysokości Świbna i Mikoszewa. Składa się z 11 rozdziałów, w których znajdziemy historię miejscowości, na terenie których powstał Przekop, opis walorów przyrodniczych, kultury, oświaty i religii, a także pełen raport z dramatycznych wydarzeń związanych z budową nowego ujścia Wisły. W książce umieszczono wiele nieznanych dotąd zdjęć z czasów powstawania Przekopu Wisły (1889 - 1895 r.), jak również dużo informacji o życiu codziennym mieszkańców tych terenów.

Wydawca: Wydawnictwo Bernardinum w Pelplinie
Dostępność: Nakład wyczerpany. Sugerujemy kontakt z wydawnictwem lub poszukiwania książki na aukcjach internetowych i w antykwariatach.

4. Waldemar Nocny "Przewodnik historyczny po Wyspie Sobieszewskiej", Fundacja Meritum, Gdańsk 2021
Najnowszy, ilustrowany przewodnik po Wyspie Sobieszewskiej, który ukazuje ciekawe miejsca na wyspie w ujęciu historycznym. Książka zawiera wiele zdjęć, w tym przedruki starych pocztówek z Wyspy Sobieszewskiej.

Wydawca: Fundacja Meritum w Gdańsku
Dostępność: Gdańska Księgarnia Naukowa w Gdańsku, ul. Łagiewniki 56, księgarnie internetowe, na recepcji w Hotelu Bartan w Sobieszewie, ul. Turystyczna 9A, tel. 58 30 80 999.

Więcej o książkach Waldemara Nocnego na oficjalnej stronie autora: www.waldemarnocny.prv.pl