Back to top

Szlak pieszy Wyspy Sobieszewskiej

Szlak Wyspy Sobieszewskiej jest szlakiem pieszym PTTK, oznaczonym kolorem zielonym. Jego długość wynosi 14 km i w całości przebiega przez malowniczy teren Wyspy Sobieszewskiej. Stanowi odcinek Międzynarodowego Szlaku Pieszego E-9 (Nadmorskiego), biegnącego m.in. polskim wybrzeżem.

Przebieg szlaku (14 km): Górki Wschodnie (Rezerwat Ptasi Raj) - Martwa Wisła - Sobieszewo (most, kościół, izba pamięci) - Orle (plaża) - Góra Orla (32 m n.p.m.) - Wieniec - Komary - Świbno (port, przeprawa promowa).

Opis szlaku: Szlak rozpoczyna się na pętli autobusowej w Górkach Wschodnich, na końcu ul. Nadwiślańskiej. Stąd idzie na północ drogą gruntową w kierunku lasu i rezerwatu przyrody "Ptasi Raj". W miejscu, gdzie w las odchodzi droga i rozpoczyna się ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w rezerwacie, także szlak udaje się w las. Droga wiodąca jego skrajem po minięciu rozdroża (w prawo prowadzi szlak rowerowy Wincentego Pola) doprowadza niemal nad jezioro Karaś. W rejonie, gdzie znajduje się miejsce nadające się do wypoczynku i w lewo odchodzi droga ze ścieżką dydaktyczną doprowadzającą m.in. do wieży obserwacyjnej, szlak skręca w prawo w las. Teraz ścieżkami i drogami leśnymi prowadzi w kierunku południowo-wschodnim i wschodnim, by wkrótce po minięciu elementów dawnej zapory przeciwczołgowej (gwiazdobloki) przeciąć asfaltową ulicę Sobieszewską, a potem po pokonaniu wydmy zejść na ulicę Księżycową i opuścić las. Następnie skręca na ulicę Tęczową, a potem w kolejną - Jodową. Dalej przecina ul. Nadwiślańską i krótką ul. Iłową doprowadza nad Martwą Wisłę. Tu skręca w lewo i podąża brzegiem rzeki. Po około 500 m szlak dochodzi w pobliże mostu zwodzonego w Sobieszewie. Naprzeciwko niego znajduje się kościół pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej, a na starym cmentarzu przykościelnym zabytkowe stele ewangelickie. Stąd szlak wiedzie ul. Turystyczną (droga wojewódzka nr 501) w kierunku Świbna w prawo do ul. Radosnej (150 m). Tutaj skręca w lewo i ulicą tą kieruje się na północ w kierunku plaży. Po prawej stronie na skrzyżowaniu ulic Turystycznej i Radosnej w budynku dawnego przedszkola znajduje się dom kultury "Wyspa Skarbów" - filia Gdańskiego Archipelagu Kultury, w ramach którego działa Izba Pamięci Wincentego Pola. Po minięciu ulic Tęczowej, Pogodnej i Barwnej (ośrodek Relaks) szlak prowadzi dalej betonowym traktem i wchodzi w las. Na najbliższym skrzyżowaniu następuje skręt w prawo, po 100 m - przecięcie drogi asfaltowej - ul. Falowej, a dalej marszruta leśną drogą międzyoddziałową w kierunku wschodnim. Po ok. 2 km skręcamy w lewo i po 150 m w prawo. Dalej idziemy prosto i po 600 m wychodzimy naprzeciwko Hotelu Orle na wyraźną drogę poprzeczną (ul. Lazurowa). Na drodze tej skręcamy w lewo ku morzu, by po niecałych 100 m na skraju lasu (przed wydmą) pójść w prawo. Ścieżką na skraju lasu idziemy prosto w kierunku wschodnim przez ok. 650 m. Po swojej lewej stronie mamy wydmy i plażę, po prawej las. Po dotarciu do drogi wychodzącej z lasu na plażę szlak skręca w prawo i prowadzi 550 m drogą leśną na południowy wschód. Następnie opuszcza ją i ścieżką w lewo wspina się na wał wydmy szarej. Przez lokalną kulminację (Góra Mew 32 m n.p.m.) doprowadza do drogi leśnej z Wieńca na plażę. Tutaj skręcamy w lewo i po 250 m w prawo. Wchodzimy na trakt, którym szliśmy na początku trasy. Po ok. 1,1 km szlak przecina drogę asfaltową (przebiegającą w lesie). Oznacza to, że znajdujemy się w Komarach. Idziemy dalej naszym traktem i po 1,5 km skręcamy w lewo. Po 150 m wychodzimy na drogę poprzeczną i tu skręcamy w prawo. Drogą tą po 200 m wydostajemy się na betonowy trakt i nim posuwamy się w prawo. Następnie po 700 m osiągamy skraj lasu, a po zwrocie w prawo ulicę Świbnieńską. Po swojej lewej stronie mamy port rybacki w Świbnie. Wzdłuż zabudowań ul. Świbnieńskiej docieramy do skrzyżowania z główną szosą (ul. Boguckiego). Na skrzyżowaniu tym skręcamy w lewo i idziemy ul. Boguckiego w dół, w kierunku Wisły. Nad Wisłą, przy przeprawie promowej między Świbnem i Mikoszewem, kończy się szlak.

Zobacz więcej: Szlak Wyspy Sobieszewskiej na stronie PTTK Gdańsk