Back to top

Rezerwat przyrody Mewia Łacha w Świbnie

Rezerwat przyrody Mewia Łacha, utworzony w 1991 roku, znajduje się w północno-wschodniej części Wyspy Sobieszewskiej, zajmując powierzchnię 19 ha. Północną i zachodnią jego granicę stanowi morze, od strony południowej przylega do nadmorskiego boru sosnowego, a od wschodniej - do ujściowego odcinka Wisły Przekop. Pozostała część rezerwatu, o powierzchni 131 ha, znajduje się po drugiej stronie Wisły koło wsi Mikoszewo. Celem ochrony jest zachowanie: kolonii lęgowych rzadkich gatunków rybitw, miejsc lęgowych, odpoczynku i żerowania ptaków siewkowych, blaszkodziobych i innych, charakterystycznej roślinności oraz krajobrazu stożka ujściowego Wisły wraz z całą dynamiką naturalnych procesów deltowych wielkiej rzeki nizinnej.

Tablica informacyjna na wejściu do rezerwatu Mewia Łacha w Świbnie
Mewia Łacha - tablica informacyjna przy wejściu do rezerwatu w Świbnie

Na terenie rezerwatu znajduje się kilkuhektarowe zarastające jeziorko, gdzie znalazła schronienie rodzina bobrów. Linia brzegowa tego terenu od strony morza jest bardzo zmienna na skutek silnego falowania: tworzą się tu okresowe jeziorka, rozległe płycizny oraz różnej wielkości zakola i wysepki. Stwierdzono tu występowanie około 450 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich chronionego mikołajka nadmorskiego oraz storczyka kruszczyka rdzawoczerwonego.

Teren ujścia Wisły należy do jednego z najciekawszych terenów w kraju pod względem ornitologicznym. Występuje tu zarówno ogromne bogactwo gatunków (275 gatunków w różnych porach roku) jak i okresowo bardzo duże koncentracje ptaków, szczególnie mew, rybitw, kaczek i siewkowców. Letnie stada mewy małej (maksymalnie do 40.000 ptaków) należą do największych stad tego gatunku w Europie. Zimowe koncentracje mew i kaczek liczą nawet ponad 100 tys. ptaków!

Po rezerwacie nie wolno poruszać się swobodnie w okresie lęgowym ptaków, czyli od 15.IV do 15.VIII. Oznacza to, że można wchodzić do rezerwatu, niemniej należy poruszać się tylko po wytyczonych szlakach i zachować ciszę. Przez teren rezerwatu, pomiędzy portem w Świbnie a plażą, poprowadzona została znakowana ścieżka, przy której znajdują się informacje na temat rezerwatu i różnych obiektów przyrodniczych, które warto zobaczyć w Mewiej Łasze. Na końcu ścieżki (2 km od Świbna) wybudowana została platforma widokowa, skąd można obserwować ptaki i foki wylegujące się na piaszczystych łachach na morzu. W czasie wakacji można tu również odwiedzić obóz ornitologiczny i dowiedzieć się w jaki sposób i po co obrączkuje się ptaki.

Więcej o rezerwacie Mewia Łacha na stronie Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING

Do pobrania (PDF): Folder "Ujście Wisły - Ścieżki natury" - prezentujący walory przyrodnicze rezerwatu Mewia Łacha.