Back to top

Miejscowości na wyspie

Do miejscowości, które znajdują się na Wyspie Sobieszewskiej, należą (w kolejności od zachodniego do wschodniego krańca wyspy):
1. Górki Wschodnie, dawniej Östlich Neufähr
2. Sobieszewo, dawniej Bohnsack
3. Orle, zamiennie Orlinki, dawniej Wordel
4. Wieniec, dawniej Kronenhof
5. Komary, dawniej Schnakenburg
6. Świbno, dawniej Śpiewowo, a jeszcze wcześniej Schiewenhorst
7. Przegalina, dawniej Łożyska, a jeszcze wcześniej Einlage
8. Pastwa Sobieszewska, dawniej Bohnsackerweide

8 miejscowości - 1 region turystyczny!

Położone na prawdziwej wyspie uznanej za Obszar Chronionego Krajobrazu, 8 nadmorskich miejscowości oferuje idealne warunki do spędzenia urlopu nad morzem.

Górki Wschodnie - jedna z najstarszych osad na Wyspie Sobieszewskiej, położona na zachodnim krańcu wyspy, w pobliżu ujścia Wisły Śmiałej. Dominuje tutaj dawna zabudowa rybacka i dużo zieleni. Spokojna, kameralna miejscowość sąsiaduje z jednej strony z wodami Martwej Wisły, a z drugiej z pięknym wydmowym lasem sosnowym. To tutaj znajduje się popularny rezerwat przyrody "Ptasi Raj" oraz kamienna grobla.

Sobieszewo - najbardziej znana miejscowość Wyspy Sobieszewskiej, będąca jej centrum turystycznym i handlowym. Sobieszewo położone jest przy głównym wjeździe na wyspę, który prowadzi przez most sobieszewski. Charakter zabudowy jest mocno zróżnicowany: od prywatnym domów jednorodzinnych, przez niewielkie budynki wielorodzinne, hotele i pawilony w ośrodkach wypoczynkowych, na reliktach minionej epoki (niestety) skończywszy. To tutaj znajduje się większość obiektów noclegowych, sklepów, restauracji i barów na wyspie. Znajdziemy tutaj również kościół, szkołę, przedszkole, ośrodek zdrowia oraz aptekę. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad przywróceniem kurortowego charakteru Sobieszewa, który znany jest z okresu międzywojennego.

Orle - funkcjonujące również jako Orlinki (nazwy te używane są wymiennie), to centralnie położona niewielka osada na wyspie, którą tworzy kilkadziesiąt domów jednorodzinnych. Znajduje się tutaj zabytkowy dworek modrzewiowy "Forsterówka", wieża widokowa z panoramą na morze, duży ośrodek hotelowo-konferencyjny i jedno z najkrótszych dojść do plaży (wejście nr 11). Senna miejscowość sąsiaduje z lasem wydmowym od północy i łąkami oraz polami uprawnymi od południa. Nie ma tutaj żadnych sklepów ani obiektów użyteczności publicznej.

Wieniec - dawna osada rolnicza, położona w środkowej części Wyspy Sobieszewskiej, przeżywająca w ostatnich latach boom budowlany. Wieniec tworzą dwa osiedla: starsze, położone na południe od głównej drogi, składające się z zabudowań dawnego gospodarstwa hodowli roślin (w tym zespół pałacowo-parkowy) i domów jednorodzinnych oraz nowe, położone na północ od ul. Turystycznej, które składa się z niedawno wybudowanych willi i domków letniskowych. Te sąsiadują bezpośrednio z położonym na niewielkiej wydmie lasem sosnowym, przez który prowadzi droga na jedną z najspokojniejszych plaż na wyspie. Podobnie jak w Orle, oprócz zabudowań prywatnych i przeznaczonych na wynajem dla turystów, nie znajdziemy tutaj żadnych obiektów handlowych.

Komary - osada sąsiadująca z większym Świbnem, stanowi obecnie jego fragment (trudno wyznaczyć granicę między tymi miejscowościami). Znajduje się w północno-zachodniej części Wyspy Sobieszewskiej po obu stronach drogi łączącej Sobieszewo ze Świbnem. Dominuje zabudowa jednorodzinna, ze śladami dawnego rybackiego charakteru miejscowości. Mieści się tutaj duża szkoła, osiedlowy sklep spożywczy, kilka ośrodków wypoczynkowych i kwater prywatnych.

Świbno - druga, po Sobieszewie, najważniejsza miejscowość na Wyspie Sobieszewskiej. Położona jest na wschodnim krańcu wyspy, tuż przy głównym ujściu Wisły do morza, oddzielona od niego pasem lasu wydmowego. Miejscowość znana jest z czynnej w sezonie letnim przeprawy promowej na Wiśle "Świbno-Mikoszewo", portu rybackiego (już niedziałającego) oraz rezerwatu "Mewia Łacha". Dominuje zabudowa o charakterze wsi rybackiej, z dobrze zachowanymi drewnianymi chatami, częściowo przebudowanymi lecz wyraźnie wskazującymi na główne zajęcie dawnych mieszkańców. Znajdziemy tutaj wiele obiektów noclegowych, kilka małych restauracji i barów, sklep spożywczy a także kościół i remizę strażacką. W Świbnie znajduje się pamiątkowy obelisk ustawiony z okazji 100-lecia Przekopu Wisły - wybudowania nowego ujścia Wisły w 1895 roku.

Przegalina - najmniejsza miejscowość na Wyspie Sobieszewskiej, znajdująca się przy śluzie łączącej wody głównego ujścia Wisły z jej starym korytem - Martwą Wisłą. Znana jest przede wszystkim ze śluzowania statków, końcowego przystanku autobusu miejskiego linii nr 112 oraz mostu na śluzie, przez który przebiega alternatywna droga dojazdowa na Wyspę Sobieszewską. Składa się głównie ze starych, drewnianych domów, zabudowań dawnej bazy lodołamaczy i kilku nowych domów jednorodzinnych, położonych w pewnym oddaleniu od centrum miejscowości. Z jednej strony sąsiaduje z kanałem śluzy, a z pozostałych stron otoczona jest polami uprawnymi. Oprócz niewielkiego sklepu spożywczego nie znajdziemy tutaj żadnych obiektów handlowych. W Przegalinie nie ma także obiektów noclegowych. Jedyną atrakcją turystyczną jest zabytkowa śluza Przegalina z tarasem widokowym.

Pastwa Sobieszewska* - najbardziej rolnicza osada na wyspie, położona w jej południowej części, w której dominuje krajobraz żuławski. Oznacza to, że oprócz łąk i pól poprzecinanych kanałami i rowami nawadniającymi, nie znajdziemy tutaj żadnych innych widoków. Miejscowość tworzą nieduże gospodarstwa rolnicze oraz nowe domy, wybudowane jako podmiejskie wille, które znajdują się w dużym rozproszeniu. Od Wisły miejscowość oddziela wiekowy wał przeciwpowodziowy, po którym przebiega główna, aczkolwiek wąska i nierówna droga wokół wyspy - ulica Przegalińska. Podobnie jak Przegalina, Pastwa Sobieszewska jest senną, pozbawioną obiektów użyteczności publicznej osadą, której funkcje ograniczone są tylko do mieszkaniowych.

* Wśród nazw dawnych miejscowości leżących na wyspie, które występują w przedwojennych spisach i dokumentach, można jeszcze spotkać: Sobieszewko, dawniej Bohnsacker Pfarrdorf. Obecnie nazwy Sobieszewko już się nie używa, a fragment wyspy o tej nazwie zaliczany jest do Pastwy Sobieszewskiej.