Back to top

Klimat na wyspie

Dzięki intensywnemu nasłonecznieniu i ruchom powietrza klimat Wyspy ma specyficzne właściwości hartujące. Zapewnia cenny dla zdrowia jod (wydzielany przez plechy rosnącego w morzu morszczynu), który wchłaniany jest podczas spacerów i kąpieli morskich. Natomiast porastające Wyspę sosnowe lasy chronią przed wiatrami i wydzielają żywiczne substancje bakteriobójcze.

Brak jakiegokolwiek przemysłu i bogactwo jodu sprawiają, że spędzony tutaj urlop jest dobrodziejstwem dla organizmu. W okresie letnim Wyspa Sobieszewska zaprasza turystów chcących zażywać kąpieli słonecznych i morskich. W zimie natomiast turyści mogą regenerować siły poprzez zdrowotne spacery i pobyt w morskim klimacie.

Wyspa Sobieszewska położona jest w obrębie regionu klimatycznego zwanego bałtyckim, choć, podobnie jak na obszarach obrzeżających je wysoczyzn pojeziernych, klimat Wyspy kształtuje się pod wyraźnym wpływem oceanicznym. Bliskość morza i znaczne wzniesienie sąsiednich wysoczyzn wpływają na tworzenie się swoistego mikroklimatu, jaki powstaje na terenie Wyspy Sobieszewskiej.

Jako lokalną odrębność klimatyczną Wyspy Sobieszewskiej należy przede wszystkim wymienić dużą wilgotność powietrza i gruntu. Wynika ona z płytkiego zalegania poziomu wód gruntowych, dużej sieci wypełnionych wodą kanałów i rowów melioracyjnych, licznych podmokłości oraz bliskiego sąsiedztwa morza.

Obszar Wyspy Sobieszewskiej charakteryzuje się też małą ilością opadów atmosferycznych w stosunku do otaczających wysoczyzn. Ich roczna suma waha się w granicach 450-550 mm, przy dość znacznym zróżnicowaniu w ciągu roku, podczas gdy na wysoczyznach pojeziernych notuje się roczne sumy rzędu 650, a miejscami nawet 700 mm. Wartości te są wynikiem specyficznego położenia Wyspy Sobieszewskiej, w delcie Wisły, w tak zwanym cieniu opadowym wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego, która zatrzymuje deszczonośne wiatry zachodnie. Opady pochodzenia bałtyckiego, z kierunku północnego mają niewielkie znaczenie. Ta mała ilość opadów atmosferycznych jest wyrównywana wysoką wilgotnością środowiska i stosunkowo niewielką zdolnością wyparowania.

Ważnym elementem klimatu Wyspy Sobieszewskiej jest również nasilenie wiatrów wynikające z rozległości obszaru deltowego, na którym leży Wyspa i odsłonięcia horyzontu we wszystkich kierunkach. Szczególnie dużą częstotliwość i znaczne prędkości wiatrów notuje się tu na wiosnę i jesienią. W okresie wiosennym wiatry morskie powodują sztormy, podczas których na plażę wyrzucane są znaczne ilości drobnego bursztynu.